BARAYTI NG WIKA PDF

Liwanag Abstract Isang larangan ng sosyolinggwistika na pinagtutuunan ngayon ng mga pag-aaral at pananaliksik ang tungkol sa varayti at varyasyon ng wika. Kaugnay ng mga pagpaplanong pangwika na isinasagawa sa mga bansa na multilinggwal ang mga tao, may mga isyung panglinggwistika na kaugnay ng pagkakaroon ng varayti ng wika: paano nagkakaroon ng mga pangkat ng mga tao na may isang varayti ng wikang sinasalita? Kailan sila nagkakaroon ng karaniwang varayti ng wika? Sa pagdaan ng panahon nagiging ispesyalisado ang mga gawain at tungkulin ng tao na nagreresulta sa pagkakaiba-iba ng kultura at wika na siyang nagiging panukat sa progreso ng tao Roussean, Sa papel na ito tatalakayin ang mga batayang kaalaman, mga teorya at pananaw tungkol sa varayti at varyasyon ng wika. Gayundin ilalahad ang mga pananaliksik na isinagawa na tungkol sa varayti ng wika.

Author:Shakree Grodal
Country:Nigeria
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):8 December 2009
Pages:14
PDF File Size:12.3 Mb
ePub File Size:4.93 Mb
ISBN:468-3-15859-290-5
Downloads:63495
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NelarIto ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo ekonomiko at kasarian ng indibidwal na gumagamit ng mga naturang salita.

Naku, ang init naman dito! Wa facelak girlash mo walang mukha o itsura ang gelpren mo o kaya ay pangit ng gelpren mo Sige ka, jujumbagin kita!

Etnolek — Isang uri ng barayti ng wika na nadebelop mula sa salita ng mga etnolonggwistang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko sumibol ang ibat ibang uri ng Etnolek. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi nang pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Ekolek — barayti ng wika na kadalasang ginagamit sa loob ng ating tahanan. Ito ang mga salitang madalas na namumutawi sa bibig ng mga bata at mga nakatatanda, malimit itong ginagamit sa pang araw-araw na pakikipagtalastasan.

Pidgin — Ito ay barayti ng wika na walang pormal na estraktura. Ito ay ginagamit ng dalawang indibidwal na nag uusap na may dalawa ring magkaibang wika. Sila ay walang komong wikang ginagamit. Mga Halimbawa ng Pigdin: Ako kita ganda babae. Nakakita ako ng magandang babae.

Kayo bili alak akin. Kayo na ang bumili ng alak para sa akin. Ako tinda damit maganda. Ang panindang damit ay maganda. Suki ikaw bili akin ako bigay diskawnt. Suki, bumili ka na ng paninda ko. Bibigyan kita ng diskawnt. Ikaw aral mabuti para ikaw kuha taas grado. Mag-aral ka ng mabuti upang mataas ang iyong grado. Creole — mga barayti ng wika na nadebelop dahil sa mga pinaghalo-halong salita ng indibidwal, mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito ay naging pangunahing wika ng partikular na lugar.

Halimbawa dito ay pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol ang Chavacano , halong Arican at Espanyol ang Palenquero , at ang halong Portuguese at Espanyol ang Annobonese.

Buenas dias — Magandang umaga Buenas tardes — magandang hapon Buenas noches — Magandang gabi 8. Ito ay may tatlong uri ng dimensyon. Field o larangan — ang layunin at paksa nito ay naayon sa larangan ng mga taong gumagamit nito. Mode o Modo — paraan kung paano isinasagawa ang uri ng komunikasyon.

Tenor — ito ay naayon sa relasyon ng mga nag-uusap. Mga Halimbawa ng Register:.

ISTORIJA NA MAKEDONSKIOT NAROD PDF

Barayti Ng Wika

WhatsApp Atin munang kilalanin ang ang Heterogenous na Wika at Homogeneous na Wika bago natin talakayin ang barayti ng wika. Ang Heterogenous na Wika ay ang wikang iba-iba ayon sa lugar, grupo, at pangangailangan ng paggamit nito. Ang barayti ng wika ay nag-uugat sa pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at grupo, maging ang kani-kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. May dalawang dimensyon ang baryabiliti nito: ang heograpikal at sosyal. Basahin: Tayutay at mga uri nito. Mga Barayti ng Wika Dayalek — Ang barayti ng wikang ito ay nililikha ng dimensyong heograpiko. Tinatawag din itong wikain sa ibang aklat.

CIAS ERMUSA PDF

BARAYTI NG WIKA – Uri At Ang Mga Halimbawa Nito

Ayon pa kay Constantino , pagkakaisa at pagkakaiba. Pagkakaisa sa pagkakaiba. Pagkakaiba tungo sa pagkakaisa. Dito ay hayagan niyang iniugnay ang malaking kinalaman o ugnayan ng wika sa lipunan at ang lipunang ito ay kinasasangkutan ng isang masining na kultura. Kung kaya, ayon kay Zosky, mayroong tinatawag na varayti ng wika o sub languages na maaaring iklasipika higit sa isang paraan.

EL DESIERTO DE LOS TARTAROS LIBRO PDF

Barayti ng Wika | Panitikan ng Pilipinas

.

ARTHUR W PINK LA SOBERANIA DE DIOS PDF

Mga Uri Ng Barayti Ng Wika

.

Related Articles