KES MEMORIJA PDF

Primeri medijuma: magnetna traka, magnetni disk, bistabilna elektronska kola, itd. Zbog toga nema potrebe dodeljivati adrese. Operativna memorija se sastoji iz memorijskih lokacija. Primer 2.

Author:Zololrajas Marg
Country:Cuba
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):12 July 2013
Pages:148
PDF File Size:16.42 Mb
ePub File Size:8.84 Mb
ISBN:682-6-38186-585-1
Downloads:98632
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VizshuraPrimeri medijuma: magnetna traka, magnetni disk, bistabilna elektronska kola, itd. Zbog toga nema potrebe dodeljivati adrese. Operativna memorija se sastoji iz memorijskih lokacija. Primer 2. Adrese pojedinih segmenata nalaze se u posebnim registrima procesora koji se nazivaju segmentni registri.

Evo primera organizacije segmentnog registra. Njena brzina odgovara brzini rada procesora. U njoj se nalaze podaci i instrukcije iz operativne memorije koje procesor trenutno koristi. Blok predstavlja skup od n sukcesivnih uzastopnih memorijskih lokacija. Takvi elementi se nazivaju asocijativni memorijski elementi AME. Zbog toga je asocijativna memorija skuplja od standardne operativne memorije.

Na slici 2. U operativnoj memoriji se iz spoljne memorije prenose aktuelni podaci i instrukcije. Memorijske stranice Ceo adresni prostor spoljne memorije podeljen je u blokove sastavljene od fiksnog broja lokacija koji se nazivaju memorijske stranice.

Zamena stranica Stranice je potrebno zameniti ako se stranica sa virtuelnom adresom koju zahteva procesor ne nalazi u primarnoj memoriji. Pri tome se koriguje i tablica preslikavanja.

CORINDA MENTALISM PDF

Seminarski Rad - Memorija

.

DS2003 DATASHEET PDF

RAM memorija

.

Related Articles